DALŠÍ ŠKOLNÍ PROGRAMY

Ve školním roce 2017/2018 budou dětem nabídnuty různé volnočasové aktivity a terapie. Canisterapie a muzikoterapie budou probíhat v rámci výučovacích hodin pro všechny žáky školy.
Volnočasové aktivity budou probíhat po vyučování, v odpoledních hodinách. Všechny budou uskutečněny v rámci prostor školy.

 

Do aktuální nabídky zájmových kroužků a aktivit patří:

BUDE DOPLNĚNO.