DRAMATICKÝ KROUŽEK

CHARAKTERISIKA KROUŽKU:

V rámci dramatického kroužku  se zaměřujeme na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Dramatická výchova představuje učení se vlastní zkušeností, k čemuž využíváme různých průpravných a dramatických her.

Cílem dramatického kroužku není pouze nacvičit si a zahrát pohádku či příběh. Vedle toho se žáci také učí vyjadřovat své myšlenkové pochody a emoce, rozvíjet řeč a slovní zásobu, komunikovat a spolupracovat s ostatními, využívat pohybu jako výrazového prostředku. Velmi důležitou složkou dramatické výchovy je pocit zdravého sebevědomí a celkový osobnostní a sociální rozvoj.

Obsahem dramatického kroužku jsou vybrané průpravné hry a cvičení a dramatické hry a improvizace:

Průpravné hry a cvičení pro rozvoj:

- soustředění

- smyslového vnímání

- fantazie a představivost

- mezilidských vztahů

- rytmu a pohybu

Dramatické hry a improvizace zaměřené na řešení konfliktů

Dramatické hry a improvizace s příběhy (z reality, z uměleckých děl)

 

ORGANIZACE KROUŽKU:

DEN: ČAS: VEDOUCÍ KROUŽKU:
Pondělí 14:00 - 15:00

Jana Sudolská