MUZIKOTERAPIE

Práce v kroužku je zaměřena na rytmizaci, hru na tělo a zpěv s doprovodem klavíru či rytmických nástrojů. Pracujeme s jednoduchými říkadly, písněmi, instrumentálními skladbami.

V rytmizaci používáme Orffův instrumentář. Zaměřujeme se na orientaci na vlastním těle a využíváme základní logopedická cvičení pro procvičování mluvidel.

DEN: ČAS: VEDOUCÍ KROUŽKU:
Pátek 12:30 - 13:30

Martina Malá

Markéta Hlaváčková