CANISTERAPIE

CHARAKTERISTIKA TERAPIE:

Canisterapie má velmi široké uplatnění, jako doplňková a podpůrná metoda s různou mírou zastoupení v celé řadě oblastí, které pečují o lidské zdraví. Pro svou komplexnost je canisterapie určena pro široký okruh klientů. Uplatňuje se například při navazování vztahů s obtížně komunikujícími pacienty, při práci s mentálně, tělesně, smyslově či emocionálně postiženými.

Odborníci došli k závěru, že dlouhodobý vztah se zvířaty je provázen pozitivními psychologickými a fyziologickými vztahy, které zlepšují celkové zdraví a tím kvalitu života. Spojením těchto účinků představuje canisterapie komplexní terapii ve smyslu fyzio - psycho - socioterapie. Pes snižuje úzkost, odvádí pozornost klienta k příjemnějším věcem, poskytuje pocit bezpečí, umožňuje dotykový kontakt, snižuje deprese a pocit osamělosti, má schopnost zmírnit vznik a vývoj nemocí vázaných na stres, přináší klid, uvolnění, odreagování, zvyšuje sebevědomí, ochotu riskovat a zahajovat kontakt s druhými lidmi, udržuje v aktivitě. Při pohlazení pejska dochází k poklesu krevního tlaku, lepšímu překonávání stresových situací, posílení imunity, urychlení hojení a léčby, stabilizaci duševní rovnováhy a větší chuti do života.

 

ORGANIZACE TERAPIE:

DEN: ČAS: VEDOUCÍ KROUŽKU:
čtvrtek v rámci dopoledního vyučování

Monika Halamková