MUZIKOTERAPIE

 

 

DEN: ČAS: VEDOUCÍ TERAPIE:

Pondělí

 

v průběhu dopoledního vyučování Mgr. Lucie Čajková