ANGLIČTINA HROU

CHARAKTERISTIKA  KROUŽKU:

 

 

ORGANIZACE KROUŽKU:

DEN: ČAS: VEDOUCÍ KROUŽKU:
pondělí 

 13:15 - 14:00

Jana Sudolská