ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVACÍCH HODIN

1. HODINA   8:00 - 8:45

2. HODINA   8:55 - 9:40

3. HODINA   10:00 - 10:45

4. HODINA   10:55 - 11:40

5. HODINA   11:45 - 12:15                                                                        OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA  
                                                                                                                      1. budova 11:45 - 12:15
                                                                                                                      3. budova 11:45 - 12:15


Časový harmonogram vyučovacích hodin odpoledního vyučování po obědové přestávce 11:45 - 12:15
je následující:

6. HODINA   12:20 - 13:05

7. HODINA   13:15 - 14:00

8. HODINA   14:10 - 14:55