DALŠÍ ŠKOLNÍ PROGRAMY

Ve školním roce 2020/2021 budou dětem nabídnuty různé volnočasové aktivity a terapie.
Canisterapie a muzikoterapie budou probíhat v rámci vyučovacích hodin pro všechny žáky školy.
Volnočasové aktivity budou probíhat po vyučování, v odpoledních hodinách. Všechny budou uskutečněny v rámci prostor školy.

 

Aktuální nabídka volnočasových aktivit pro šk. rok 2019/2020:

Dramahrátky

Snoezelen

Vaření