DALŠÍ ŠKOLNÍ PROGRAMY

Ve školním roce 2017/2018 budou dětem nabídnuty různé volnočasové aktivity a terapie. Canisterapie a muzikoterapie budou probíhat v rámci výučovacích hodin pro všechny žáky školy.
Volnočasové aktivity budou probíhat po vyučování, v odpoledních hodinách. Všechny budou uskutečněny v rámci prostor školy.

 

Aktuální nabídka volnočasových aktivit pro šk. rok 2017/2018:

Drama hrátky

Snoezelen - kroužek

Snoezelen

Relaxační kroužek

Keramický kroužek

Poznáváme Olomouc