DALŠÍ ŠKOLNÍ PROGRAMY

Ve školním roce 2018/2019 budou dětem nabídnuty různé volnočasové aktivity a terapie.
Canisterapie a muzikoterapie budou probíhat v rámci výučovacích hodin pro všechny žáky školy.
Volnočasové aktivity budou probíhat po vyučování, v odpoledních hodinách. Všechny budou uskutečněny v rámci prostor školy.

 

Aktuální nabídka volnočasových aktivit pro šk. rok 2018/2019:

Dramahrátky

Muzikohrátky

Snoezelen

Kreativní fotoklub