EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt zaměřený na zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace z tohoto projektu směřuje ke zlepšení vybavenosti školy výpočetní technikou a k hledání nových přístupů k žákům a jejich většímu zapojení do výuky. Projekt je také zaměřen na zvýšení čtenářské gramotnosti, aktivnější využití výpočetní techniky ve výuce a zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů.

Více informací získáte na oficiálních stránkách projektu EU peníze školám.