Vznik školy se datuje rokem 1991, kdy z popudu rodičů a přátel postižených dětí vzniklo občanské sdružení Credo. To jako svou součást zřídilo i školu pro děti s kombinovanými vadami. Jednalo se o mateřskou, základní, zvláštní a pomocnou školu. Protože s takovými školami nebyli v České republice zkušenosti, byla škola vedena jako experimentální. V prvním školním roce navštěvovalo mateřskou školu 8 dětí, školu 17 žáků.

V roce 1992 byla experimentální škola převedena do sítě soukromých škol.

Ve školním roce 1995/1996 byla otevřena Praktická škola dvouletá pro žáky s více vadami. V ní si mohou žáci osvojit praktické dovednosti použitelné v každodenním životě.

Škola funguje od roku 1997 jako obecně prospěšná společnost.
V roce 1999 došlo z legislativních a ekonomických důvodů k oddělení občanského sdružení Credo (pod novým názvem Jitro – sdružení rodičů a přátel postižených dětí) a speciální školy Credo.

V roce 2005 vstoupil v platnost školský zákon a škola byla přejmenována na Mateřskou školu, Základní školu a Střední školu CREDO, o.p.s. V té době byla také vytvořena třída, která se specializovala na žáky s poruchou autistického spektra.

O rok později  v prostorách mateřské školy vznikla třída Pomocné školy s rehabilitačním programem. Od té doby nebyla vykonávána činnost mateřské školy, proto byla v roce 2010 vymazána a škola změnila název na současný Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.

Škola je uvedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě.

Zpět

Menu