VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. je školou samostatně zřízenou pro žáky s kombinovaným postižením a pro žáky s poruchou autistického spektra.

Vzdělávání a výuka je realizována ve třech typech škol - Základní škola praktická, Základní škola speciální a Praktická škola dvouletá. Maximální kapacitá žáků je 48. V současnosti vzděláváme celkem 35 žáků. V samotných třídách je vzděláváno 5-6 žáků s individuálním přístupem vyučujících k jednotlivému žákovi. S výukou a sebeobslužnými činnostmi při výuce dopomáhají asistenti pedagoga.

Ve výuce uplatňujeme speciálně pedagogické postupy a metody práce, které jsou v souladu s individuálními vzdělávacími potřebami žáků. Při výuce využíváme především strukturovaného učení, které svým uspořádáním zjednodušuje a zpřehledňuje prostor pro i jednotlivé činnosti. Na základě individuálních potřeb žáků využíváme systém podpůrných činností, které doplňují výchovně vzdělávací proces.

 

Základní vzdělávání

Střední vzdělávání

Co by Vás dál mohlo zajímat:

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Školská zařízení a spolupracující organizace

Další možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění