ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem základního vzdělávání je zpřístupnit žákům vzdělání v co nejvyšší možné míře. Poskytnout žákům takové vědomosti, dovednosti a návyky, které by je dle jejich možností co nejlépe připravili na běžný život.

 

Ve škole jsou zřízeny třídy:

ZŠ praktické

V souladu se školskou legislativou probíhá výuka v devíti ročnících na základě ŠVP pro základní vzdělávání upraveného pro žáky s mentálním postižením

 

ZŠ speciální

V souladu se školskou legislativou probíhá výuka v deseti ročnících na základě ŠVP pro obor vzdělávání základní škola speciální

                    

 

 zpět na předchozí stránku