DRAMAHRÁTKY

NÁPLŇ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

  • využití prvků drama-, muziko-, arte-, theatro- terapie
  • příprava na školní akademii
  • relaxace

Cílem není pouze nacvičit si a zahrát pohádku či příběh. Vedle toho se žáci také učí vyjadřovat své myšlenkové pochody a emoce, rozvíjet řeč a slovní zásobu, komunikovat a spolupracovat s ostatními, využívat pohybu jako výrazového prostředku.

ORGANIZACE:

DEN: ČAS: VEDOUCÍ KROUŽKU:
Čtvrtek
(2 skupiny - lichý a sudý týden)
13:00 - 14:00

Mgr. Hana Skácelová
Mgr. Klára Výmolová
Mgr. Vladimíra Kamínková
Bc. Martina Malá
 FOTOGRAFIE: