DRAMA HRÁTKY

NÁPLŇ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

  • Využití prvků drama-, muziko-, arte-, theatro- terapie
  • Příprava na školní akademii
  • Relaxace

Cílem není pouze nacvičit si a zahrát pohádku či příběh. Vedle toho se žáci také učí vyjadřovat své myšlenkové pochody a emoce, rozvíjet řeč a slovní zásobu, komunikovat a spolupracovat s ostatními, využívat pohybu jako výrazového prostředku.

ORGANIZACE:

DEN: ČAS: VEDOUCÍ KROUŽKU:
Čtvrtek (jednou za 14 dní) 13:00 - 14:00

Mgr. Klára Lovečková
Mgr. Hana Skácelová
Mgr. Klára Výmolová

 

 FOTOGRAFIE: