KREATIVNÍ FOTOKLUB

NÁPLŇ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

  •  Aktivita zaměřena na seznámení s historií a současností fotografování.
  • Postupné učení práce s digitálním fotoaparátem.
  • Následné zpracování fotografií.

ORGANIZACE:

DEN: ČAS: VEDOUCÍ AKTIVITY:

Středa (2x za měsíc)

 14:00 - 15:30

Jitka Langhammerová
Kateřina Kubová

FOTOGRAFIE: