KONCEPT BÍLÁ MULTISMYSLOVÁ MÍSTNOST

           

Na základě kladného vyjádření hodnotící komise NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) jsme získali nadační příspěvek ve výši 90.600,- Kč na realizaci bílé multismyslové místnosti.  Příspěvek je financován z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a NROS.

Vybudování místnosti začalo již v červnu 2012 nutnými stavebními úpravami. Po úspěšném schválení projektu budou finanční prostředky použity na vybavení místnosti potřebnými pomůckami k provozování relaxačních a stimulačních technik. Činnosti realizované ve snoezelenu budou provozovány kvalifikovanými odborníky.

Nadační příspěvek ve výši 90 600,-Kč, který jsme pro realizaci této místnosti získali, byl financován z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a NROS. Celkové náklady na projekt "multismyslová místnost" činily 173 138,-Kč.

Místnost slouží k všestrannému rozvoji smyslového vnímání žáků. Struktura a vybavení místnosti je po vzoru ZŠ v Jičíně, ve které se naši pedagogové nechali inspirovat. V místnosti pracují speciální pedagogogové a asistenti pedagoga, kteří mají certifikát k technikám a terapiím využitelných v podmínkách multismyslové místnosti (např. bazální terapie, synergicko-reflexní terapie a další).

Finanční prostředky potřebné k realizaci multisenzorické místnosti nám poskytli:

Nadace Kuře (pan Dobeš)

firma RI-STAV

firma Teper Import, s.r.o

Všem zmíněným sponzorům velmi děkujeme.

 

Koncept bílá multismyslová místnost  byl v průběhu let 2012 - 2017 postupně doplňován o potřebné pomůcky, doplňky a vybavení pro terapii s dětmi. Pedagogičtí pracovníci, kteří pracují v místnosti s žáky a provozují terapie průběžně absolvují další školení a semináře převážně pod vedením p. Filatové Renaty z ISNA - MSE Ostrava. V současné době místnost poskytuje prostředí pro volnočasové aktivity po výuce žáků a cílené terapeutické hodiny pro výuku žáků.

Pro postupné doplňování potřebným vybavením vedení školy využívá Nadační fond "Pomozte dětem žít lépe", Dobré místo pro život, o.s. Olomouc p. Věra Novotná., Billa s.r.o. Olomouc - pobočka Dobnerová p. Katka Patáková a pobočka Jeremiášova p. Josef Kubásek.