Konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence

 Mgr. Renáta Sklenářová

pondělí: 14:00 - 15:00 hod.