Minigranty Nadační fond Veolia

Od roku 2014 vedení školy spolupracuje s Nadačním fondem Veolia, který uděluje minigranty. Škola upravila velkou část zahrady tak, aby vytvořila pro žáky Přírodní učebnu. Pro tento účel oslovila i Krajský úřad Olomouckého kraje o poskytnutí příspěvku z Programu podpory environmentálního vzdělávání. Žádosti byly úspěšně schváleny a škola začala budovat učebnu. V současné době se zde nachází vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny, smyslový záhon s borůvkami, jahodami, malinami a vonnými keři, bylinkový záhon.

Přírodní učebně dominuje altán s etnickými hudebními nástroji pro muzikoterapii. Zajímavostí je "ležení pod korunami stromů" a nově byly instalovány dřevěná koryta na vodu a závěsná houpací skrýš.

Přírodní učebna nabízí mnoho smyslových zážitků pro naše děti a je svojí rozlohou a nabídkou ojedinělá.