Volnočasové aktivity

Ve školním roce 2023/2024 budou dětem nabídnuty různé volnočasové aktivity a terapie.
Canisterapie a muzikoterapie budou probíhat v rámci vyučovacích hodin pro všechny žáky školy.
Volnočasové aktivity budou probíhat po vyučování organizovanou, částečně organizovanou formou v odpoledních hodinách. Žáci se učí, aby si dokázali sami říct, jaké pomůcky chtějí využívat. Všechny aktivity budou uskutečněny v rámci prostor školy převážně ve volnočasové místnosti.

Menu