Volnočasové aktivity

Ve školním roce 2021/2022 budou dětem nabídnuty různé volnočasové aktivity a terapie.
Canisterapie a muzikoterapie budou probíhat v rámci vyučovacích hodin pro všechny žáky školy.
Volnočasové aktivity budou probíhat po vyučování, v odpoledních hodinách. Všechny budou uskutečněny v rámci prostor školy.

Aktuální nabídka volnočasových aktivit bude zveřejněna na začátku školního roku 2021/2022.

Menu