Základní informace o škole

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. je školou zřízenou pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ a SŠ, Praktické dvouleté.

Výuka a vzdělávání je realizována ve třech školních vzdělávacích programech pro ZŠ - Základní škola, Základní škola praktická, Základní škola speciální a v jednom školním vzdělávacím programu pro SŠ - Praktická škola dvouletá.

Ve školním roce 2020/2021  není Praktická škola dvouletá naplněna žáky. V ZŠ je otevřeno 8 tříd. Ve třídě působí 2-3 pedagogičtí pracovníci - speciální pedagog a asistent pedagoga. Ve třídách je vzděláváno max 7 žáků různých ročníků, s různým druhem postižení (DMO, poruchy autistického spektra v různých úrovních, žáci s mentálním postižením od lehkých forem až po těžké).

Posláním naší školy je poskytovat vzdělávání a další služby směřující k rozvoji osobnosti žáků a k jejich zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. je Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní škola Fakulty Tělesné kultury UP v Olomouci.

Historie školy

up_logo_pdf_up_horizont_cz.png      ftk.png   

Logo Základní školy a Střední školy CREDO, o.p.s.

Logo_Credo[2].jpgCREDO_logo.tif

CREDO_logo.pdf Logo_Credo[2].jpg                                  

Logo_Credo[2].jpg

CREDO_logo.eps