ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE:

Školní rok začíná v úterý 1. září 2015. Škola bude otevřena každý den od 7:30 hodin na obou budovách.

Žáci s pedagogy budou 1. září 2015 přítomni ve třídách do 9 hodin. Rodiče našich nových žáků mohou být přítomni s dětmi ve třídách.

Pro přihlášené žáky ke stravování bude zajištěn výdej oběda již od 1. září. Stravovaný žák musí mít nahlášený oběd u paní Bílkové telefonicky nebo emailem spolu s uhrazenou zálohou na měsíc září (tzn. platba na září musí být na účtu školy do 30. srpna 2015) a přihláškou ke stravování.

Ve středu 2. 9. bude výuka do 10 hodin a ve čtvrtek a pátek do 11:40 hodin.

Od pondělí 7. 9. 2015 bude probíhat výuka již podle stanoveného rozvrhu, který žák obdrží od třídního učitele ve čtvrtek 3. 9. 2015.

Pauza na oběd je stanovena na 30 min po skončení vyučování.

Po té je možno si žáka vyzvednout ze školy zákonným zástupcem žáka nebo nahlášenou osobou. Ostatní budou převedeni do stacionáře JITRO, o.p.s. na budovu č.2.

 

Školní rok začíná v úterý 1. září 2015.

 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015

 

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince - neděle 3. ledna 2016

 

Předávání pololetního vysvědčení: čtvrtek 28. ledna 2016

 

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2016.

  

Jarní prázdniny: pondělí 15. února - neděle 21. února 2016.

  

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 24. března - pátek 25. března 2016.

  

Předávání závěrečného vysvědčení: čtvrtek 30. června 2016.

  

Hlavní prázdniny začnou od pátku 1. července 2016.