Přírodní učebna

Škola bude nově umožňovat žákům v prostorách zahrady možnost rozvíjení smyslového vnímání v různých podobách a formách zahradní terapie.

V 1. etapě projektu bylo odstraněno nevyhovující asfaltové hřiště Stavební firmou Vymětal, s.r.o. za velké podpory pana Ing. Michala Moťky. Na ploše byl  vybudován Zahradní altán. Dále byly upraveny vyvýšené záhony spolu s novým dlážděním pro bezpečný provoz. Součástí 1.etapy bylo vytvoření smyslových truhlíků a beden k rozvoji smyslového vnímání. Na zmíněné pomůcky bylo využito možnosti získat část finančních prostředků z výzvy ,,Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2014“. Ukončení 1.etapy bylo 30.11. 2015.

Ve 2. etapě projektu, která je plánována na školní rok 2015/2016 proběhne celková terénní úprava v okolí altánu, vytvoření smyslového záhonu, osázení vstupu do altánu okrasnými bylinami a osázení dvou vyvýšených záhonů bylinkami, jahodami a borůvkami různých odrůd. V rámci těchto součástí bude docházet ke stimulaci čichového a chuťového vnímání, pozorování vegetačních změn u rostlin a bylinek.

                  

            

Ve 3. etapě, která proběhla ve školním roce 2016/2017 byly instalovány etnické hudební nástroje do altánu pro muzikoterapeutickou výuku. V klidové části budovy bylo vytvořeno "ležení pod korunami stromů", které je velkou zajímavostí pro návštěvy školy. Je uzpůsobeno pro ležení na vyvýšené ploše. Dítě je napolohováno vhodnými polohovacími pomůckami a dochází k rozvoji smyslového vnímání v horizontální poloze. Posledním novým prvkem jsou lavice k ohništi pro opékání buřtů.

                

                

     

    

4. etapa, prozatím poslední, bude obsahovat instalaci "Houpací skrýše" mezi kmeny stromů pro podporu vestibulárního systému. Žáci s PAS v ní najdou útočiště  a své, klidné prostředí. Aby Přírodní učebna obsahovala vodní prvek byly během jara 2018 instalovány dřevěná koryta na vodní hrátky.

                

      

 

Na realizaci Přírodní učebny přispěli kromě zmíněných sponzorů: firma Fofrnet s.r.o.,  Nadační fond Veolia, FK Sigma Olomouc, RI-STAV s.r.o. manželů Ryšavých, Ing. Libor Pohořelský - firma GEO Projekt, Mgr. Zdeněk Vilímek, Ing. Rostislav Sudolský, Ing. Tomáš Krajíček, Billa s.r.o. Olomouc, herci Moravského divadla, Next reality - p. Igor Kohút, ing. Luděk Jasiok, stolařství p. Puda, VK UP Olomouc, Krajský úřad - odbor školství. Netradiční ,,školní dlažbu“ poskytla věcným darem firma BEST, s.r.o.

Slavnostní otevření zahradní učebny s terapií proběhlo 23.6. 2016 v CREDU na ZAHRADNÍ SLAVNOSTI.