Procházka kukuřičným polem

Minulý týden se někteří žáci vydali do kukuřičného bludiště. Cílem bylo projít bludištěm a cestou sbírat nápovědy k vyluštění tajenky. Všichni procházku zvládli na jedničku, starší žáci dokonce ve škole zvládli porovnat délku kukuřičných klasů se svojí vlastní výškou.

Menu