PROJEKT CANISTERAPIE A MUZIKOTERAPIE

Zmíněné projekty probíhají již od roku 2012 a jsou důležitou součástí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami.
Terapie probíhají 1x za 14 dnů během vyučovacích hodin vždy samostatně po třídách. Obě terapie jsou vedeny certifikovanými terapeuty - p. Monikou Halamkovou a p. Lucií Čapkovou.

O kladném vlivu obou terapií na rozvoji žáků není možno pochybovat. Vedení školy úspěšně žádalo o finanční příspěvek z rozpočtu MMOL v odboru školství na realizaci terapií.

Magistrátu města Olomouce bychom chtěli tímto poděkovat za dlouholetou spolupráci a podporu naší škole.

FOTOGRAFIE Z CANISTERAPIE

                        

                      

                                                                      

FOTOGRAFIE Z MUZIKOTERAPIE