PROJEKTY ŠKOLY

MINIGRANTY NADACE VEOLIA

PŘÍRODNÍ UČEBNA 

PROJEKT CANISTERAPIE A MUZIKOTERAPIE

KONCEPT BÍLÁ MULTISMYSLOVÁ MÍSTNOST

KONCEPT TMAVÁ MULTISMYSLOVÁ MÍSTNOST

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

 

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt zaměřený na zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách