Aktuální projekty

Projekt Digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami '

Cílem projektu je prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů zvýšit digitální kompetence pedagogů MŠ a ZŠ (pro každý typ školy bude vytvořen samostatný program) a kompetence v používání moderních informačních technologií, které mohou být aplikovány ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zapojeny budou školy a pedagogové ze škol běžného typu i ze segmentu speciálního školství, předpokládáme tedy ideální transfer poznatků a zkušeností mezi oběma segmenty.

Spolupráce se ZŠ Zeyerova '

Tento kalendář vznikl v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ All in one hand s tematikou Inkluze ve vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit povědomí o tom, že všechny děti by měly mít stejné šance na vzdělání a musí být přijaty bez ohledu na rozdíly mezi nimi. Na kalendáři spolupracovaly děti handicapované i děti z běžných základních škol, které si vyzkoušeli malování netradičně nohou či ústy.

Zúčastněné školy:

ZŠ ZEYEROVA, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC

ZŠ a SŠ CREDO, o.p.s., OLOMOUC, CZECH REPUBLIC

SCOALA GIMNAZIALA NIKOLAE IORGA, FOCSANI, ROMANIA

KENAN CETINEL ORTAOKULU, ADANA, TURKEY

ISIS GRAMSCI KEYNES, PRATO, ITALY

1st HIGH SCHOOL OF HELINIKO, ATHENS, GREECE

LICEUM ZSBiO BILGORAJ, POLAND

 

Šablony II. - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT '

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci z následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Konkrétně se jedná o tyto projekty:

  • využití ICT ve vzdělávání v rozsahu 64 hodin – realizována výuka s ICT
  • projektový den ve škole
  • vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP
Menu