Uzavřené projekty

Minigranty Nadační fond Veolia '

Od roku 2014 vedení školy spolupracuje s Nadačním fondem Veolia, který uděluje minigranty. Škola upravila velkou část zahrady tak, aby vytvořila pro žáky Přírodní učebnu. Pro tento účel oslovila i Krajský úřad Olomouckého kraje o poskytnutí příspěvku z Programu podpory environmentálního vzdělávání. Žádosti byly úspěšně schváleny a škola začala budovat učebnu. V současné době se zde nachází vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny, smyslový záhon s borůvkami, jahodami, malinami a vonnými keři, bylinkový záhon.

Přírodní učebně dominuje altán s etnickými hudebními nástroji pro muzikoterapii. Zajímavostí je „ležení pod korunami stromů“ a nově byly instalovány dřevěná koryta na vodu a závěsná houpací skrýš.

Přírodní učebna nabízí mnoho smyslových zážitků pro naše děti a je svojí rozlohou a nabídkou ojedinělá.

Přírodní učebna '

Škola bude nově umožňovat žákům v prostorách zahrady možnost rozvíjení smyslového vnímání v různých podobách a formách zahradní terapie.

V 1. etapě projektu bylo odstraněno nevyhovující asfaltové hřiště Stavební firmou Vymětal, s.r.o., za velké podpory pana Ing. Michala Moťky. Na ploše byl  vybudován Zahradní altán. Dále byly upraveny vyvýšené záhony spolu s novým dlážděním pro bezpečný provoz. Součástí 1.etapy bylo vytvoření smyslových truhlíků a beden k rozvoji smyslového vnímání. Na zmíněné pomůcky bylo využito možnosti získat část finančních prostředků z výzvy ,,Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2014“. Ukončení 1.etapy bylo 30.11. 2015.

Ve 2. etapě projektu, která je plánována na školní rok 2015/2016 proběhne celková terénní úprava v okolí altánu, vytvoření smyslového záhonu, osázení vstupu do altánu okrasnými bylinami a osázení dvou vyvýšených záhonů bylinkami, jahodami a borůvkami různých odrůd. V rámci těchto součástí bude docházet ke stimulaci čichového a chuťového vnímání, pozorování vegetačních změn u rostlin a bylinek.

 

Ve 3. etapě, která proběhla ve školním roce 2016/2017 byly instalovány etnické hudební nástroje do altánu pro muzikoterapeutickou výuku. V klidové části budovy bylo vytvořeno „ležení pod korunami stromů“, které je velkou zajímavostí pro návštěvy školy. Je uzpůsobeno pro ležení na vyvýšené ploše. Dítě je napolohováno vhodnými polohovacími pomůckami a dochází k rozvoji smyslového vnímání v horizontální poloze. Posledním novým prvkem jsou lavice k ohništi pro opékání buřtů.

4. etapa, prozatím poslední, bude obsahovat instalaci „Houpací skrýše“ mezi kmeny stromů pro podporu vestibulárního systému. Žáci s PAS v ní najdou útočiště  a své, klidné prostředí. Aby Přírodní učebna obsahovala vodní prvek byly během jara 2018 instalovány dřevěná koryta na vodní hrátky.

 

Projekt canisterapie a muzikoterapie '

Zmíněné projekty probíhají již od roku 2012 a jsou důležitou součástí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami.
Terapie probíhají 1x za 14 dnů během vyučovacích hodin vždy samostatně po třídách. Obě terapie jsou vedeny certifikovanými terapeuty.

O kladném vlivu obou terapií na rozvoji žáků není možno pochybovat. Vedení školy úspěšně žádalo o finanční příspěvek z rozpočtu MMOL v odboru školství na realizaci terapií.

FOTOGRAFIE Z CANISTERAPIE

FOTOGRAFIE Z MUZIKOTERAPIE

Koncept Bílá multismyslová místnost '

Na základě kladného vyjádření hodnotící komise NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) jsme získali nadační příspěvek ve výši 90.600,- Kč na realizaci bílé multismyslové místnosti.  Příspěvek je financován z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a NROS.

Vybudování místnosti začalo již v červnu 2012 nutnými stavebními úpravami. Po úspěšném schválení projektu budou finanční prostředky použity na vybavení místnosti potřebnými pomůckami k provozování relaxačních a stimulačních technik. Činnosti realizované ve snoezelenu budou provozovány kvalifikovanými odborníky.

Nadační příspěvek ve výši 90 600,-Kč, který jsme pro realizaci této místnosti získali, byl financován z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a NROS. Celkové náklady na projekt „multismyslová místnost“ činily 173 138,-Kč.

Místnost slouží k všestrannému rozvoji smyslového vnímání žáků. Struktura a vybavení místnosti je po vzoru ZŠ v Jičíně, ve které se naši pedagogové nechali inspirovat. V místnosti pracují speciální pedagogogové a asistenti pedagoga, kteří mají certifikát k technikám a terapiím využitelných v podmínkách multismyslové místnosti (např. bazální terapie, synergicko-reflexní terapie a další).

Finanční prostředky potřebné k realizaci multisenzorické místnosti nám poskytli:

Nadace Kuře (pan Dobeš)

firma RI-STAV

firma Teper Import, s.r.o

Všem zmíněným sponzorům velmi děkujeme.

 

Koncept bílá multismyslová místnost  byl v průběhu let 2012 – 2017 postupně doplňován o potřebné pomůcky, doplňky a vybavení pro terapii s dětmi. Pedagogičtí pracovníci, kteří pracují v místnosti s žáky a provozují terapie průběžně absolvují další školení a semináře převážně pod vedením p. Filatové Renaty z ISNA – MSE Ostrava. V současné době místnost poskytuje prostředí pro volnočasové aktivity po výuce žáků a cílené terapeutické hodiny pro výuku žáků.

Pro postupné doplňování potřebným vybavením vedení školy využívá Nadační fond „Pomozte dětem žít lépe“, Dobré místo pro život, o.s. Olomouc p. Věra Novotná., Billa s.r.o. Olomouc – pobočka Dobnerová p. Katka Patáková a pobočka Jeremiášova p. Josef Kubásek.

Koncept Tmavá multismyslová místnost '

5.3.2018 začala 1. etapa vytvoření „tmavé multismyslové místnosti“ u nás ve škole. Na tento projekt jsme se 2 roky chystali a jsme rádi, že nakonec vše vyšlo dle našich představ a plánů. Inspirovaly nás lázně Klimkovice.

V 1. etapě byly provedeny nové elektrické rozvody, protože celý prostor bude mít speciální zvukovou a světelnou techniku. Etapa skončila úspěšně 12.3.2018.

Ve 2. etapě pan Trunda a pan Gaja společnými silami vymalovali prostor šedivou, klidnou barvou. Tato etapa byl ukončena 2.4.2018.

3. etapu obstaral pan Barabáš. Celý prostor vybavil tmavě šedým PVC a kobercem. Místnost je tak útulná. Dokončeno 23.4.2018.

4. etapa byla etapou poslední. Realizace místnosti vyvrcholila vybavením speciálními elektrickými pomůckami. Podílel se pan Liška a pan Procházka.

V rámci Zahradní slavnosti byla slavnostně otevřena druhá multismyslová místnost, tentokrát tmavá.
Žáci ji mohou plně využívat od září 2018 v rámci výuky i volnočasových aktivit.

Multismyslová místnost '

V průběhu července 2020 byla realizována přestavba původní průchozí třídy v prostorné multifunkční prostředí, které bude využíváno jako tělocvična, hudebna s klavírem, místo pro canisterapii a muzikoterapii či jiné skupinové aktivity vhodné pro celou školu.

Po stržení starých podlah naším panem Gajou se firma Gerflor, v čele s panem Tomášem Musilem, práce zhostila bravurně a škola může od září využívat nové prostory k výuce.

Menu