Rozšířené volnočasové aktivity

V naší škole máme místnost pro rozšířené volnočasové aktivity po dopoledním vyučování. Probíhají od 12:30 do 14:00 pro žáky prvního stupně. V tomto čase organizovanou a částečně organizovanou formou žáci tráví svůj volný čas. Mají možnosti výběru aktivit, kreativně tvořit další aktivity nebo relaxovat. Veškeré pomůcky, které zde žáci využívají jsou určené pouze pro účely této místnosti. Ať už cvičení jógy z dataprojektoru, zpívání, tancování či jiné kratochvíle = hlavní je legrace!

Menu