ŠKOLNÍ JÍDELNA-VÝDEJNA

P1160848.JPG  P1160850.JPG

Obědy pro naše žáky jsou zajištěny prostřednictvím školní jídelny-výdejny. Strava je dovážena ze ZŠ Holečkovi v Olomouci.

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK:

Jídelníček 14.10.-18.10.2019

Jídelníček 21.10.-25.10.2019

Jídelníček 28.10.-1.11.2019


Cena oběda pro žáky školy od 1.1.2018:

žáci 7-10 let ................ 25,-Kč

žáci 11-14 let .............. 29,- Kč

žáci 15 a více let .......... 34,- Kč

Podrobné informace jsou obsaženy v Organizačním řádu školy, který naleznete v dokumentech.

 

Ke stravování je nutné přihlásit se prostřednictvím závazné přihlášky:

Přihláška ke stravování 2019/2020

Jídelníček je umístěn ve vstupních prostorách školy.

Odhlášky řeší p. Flášarová emailem nebo telefonicky.

Obědy pro nemocné žáky se vydávají v 1. den nemoci od 11:15 do 11:30 na obou budovách školy.
Obědy se vydávají pouze do čistých jídlonosičů a jsou určeny k přímé spotřebě.

Poděkování:

Firma LORIKA CZ s.r.o nám vyhověla v žádosti o sponzorství v podobě čistících a dezinfekčních prostředků pro provoz školní jídelny-výdejny.

                                                                                                   Děkujeme :-)    widget-ruce.png