ŠKOLNÍ JÍDELNA-VÝDEJNA

P1160848.JPG  P1160850.JPG

Obědy pro naše žáky jsou zajištěny prostřednictvím školní jídelny-výdejny. Strava je dovážena ze ZŠ Holečkovi v Olomouci.

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK:

Jídelníček 14.9.-18.9.2020

Jídelníček 21.9.-25.9.2020

Jídelníček 28.9.-2.10.2020


Cena oběda pro žáky školy od 1.9.2020:

žáci 7-10 let ................ 27,-Kč

žáci 11-14 let .............. 31,- Kč

žáci 15 a více let .......... 36,- Kč

Podrobné informace jsou obsaženy v Organizačním řádu školy, který naleznete v dokumentech.

 

Ke stravování je nutné přihlásit se prostřednictvím závazné přihlášky:

Přihláška ke stravování 2020/2021

Jídelníček je umístěn ve vstupních prostorách školy.

Odhlášky řeší p. Flášarová emailem nebo telefonicky.

Obědy pro nemocné žáky se vydávají v 1. den nemoci od 11:15 do 11:30 na obou budovách školy.
Obědy se vydávají pouze do čistých jídlonosičů a jsou určeny k přímé spotřebě.

Poděkování:

Firma LORIKA CZ s.r.o nám vyhověla v žádosti o sponzorství v podobě čistících a dezinfekčních prostředků pro provoz školní jídelny-výdejny.

                                                                                                   Děkujeme :-)    widget-ruce.png