Spolupracující organizace při vzdělávání

  • SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s.
  • ZŠ Speciální Jasněnka, o.p.s.
  • Magistrát města Olomouc - obor školství
  • Olomoucký kraj - Odbor školství, sportu a kultury
  • Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje - pracoviště Olomouc a Mohelnice
  • Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus - NAUTIS, z.ú.
  • Nadační fond Veolia - Minigranty
  • ISNA - MSE, Snoezelen - MSE Ostrava, paní Renata Filatová