Tělocvik

Tělesná výchova by měla rozvíjet člověka po stránce zdravotní, sociální a komunikační. Můžeme cvičit venku na zahradě nebo uvnitř v multifunkční místnosti. Formou her, příběhů, skupinově, individuálně no zkrátka, jak nás napadne.

Menu