Výlet do Moravského krasu

Během května jsme se vypravili na výlet do Moravského krasu. Jako první jsme navštívili Dům přírody, kde jsme se dozvěděli například jak to bylo s osídlením jeskyní v pravěku, jaká zvířata a rostliny můžeme vidět v Moravském krasu a poslechli jsme si pověst O Macoše.

Potom nás čekala cesta vláčkem k Punkevním jeskyním. Tam některé z nás překvapila tma, ale brzy jsme se rozkoukali a viděli jsme krásné krápníky. Z jeskyně jsme vylezli na dně prospati Macocha. Odtud jsme se svezli lanovkou, která pro nás byla velký zážitek, protože většina z nás jela lanovkou poprvé v životě.

Nakonec nás čekala návštěva horního můstku, odkud jsme se podívali na dno Macochy, nasvačili jsme se a příjemně unavení a spokojení jsme se vrátili zpět do CREDA.

Menu