Aktuality

21.9.-23.9.2016 proběhlo v naší škole školení "Snoezelen v praxi, rozšiřující pojetí multisenzorického konceptu" a "Působení Snoezelenu na děti s ADHD a poruchou autistického spektra".

Školení vedla známá lektorka paní Bc. Filatová, která je prezidentkou asociace ISNA-MSE. V naší škole prošlo školení ISNA-MSE už 7 pedagogických pracovníků, kteří získané poznatky mohou využívat a aplikovat ve speciálně pedagogických předmětech v rámci výuky a současně i ve volnočasových aktivitách. 

Škola má velmi dobře vybavený "bílý" Snoezelen a chystáme vybudování dalšího typu multisenzorické místnosti. 

V současné době byl zpracovaný návrh základního strategického dokumentu MAP - Strategický rámec. Seznámit se s ním můžete na tomto odkazu.

Nahlédnout do zákulisí Moravského divadla měli dnes žáci Základní školy praktické. Díky paní Ivaně Plíhalové, se žáci mohli podívat na místa, která jsou běžnému návštěvníkovi divadla utajena. Velký úspěch sklidila především kostymérna s vlásenkárnou, kde si žáci mohli vyzkoušet různé paruky a kostými herců.

NAVŠTIVTE NAŠI FOTOGALERII

  Historie aktualit