Školní jídelna – výdejna

Obědy pro naše žáky jsou zajištěny prostřednictvím školní jídelny-výdejny. Strava je dovážena ze ZŠ Holečkova v Olomouci.

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK:

Jídelníček je umístěn i ve vstupních prostorách školy.

Cena oběda pro žáky školy od 1.1.2023:

žáci 7-10 let ……………. 31 Kč

žáci 11-14 let …………. 36 Kč

žáci 15 a více let ……. 42 Kč

Podrobnější rozpis změn cen stravy od 1.1. 2023 naleznete zde:

Podrobné informace jsou obsaženy v Organizačním řádu školy, který naleznete v dokumentech.

Ke stravování je nutné přihlásit se prostřednictvím závazné přihlášky, kterou naleznete v dokumentech.

Obědy jsou všem zájemcům o stravování automaticky přihlášeny na celý školní rok (vyjma prázdnin) a zákonný zástupce řeší POUZE ODHLÁŠENÍ oběda na následující dny. V případě potřeby odhlášení oběda kontaktujte pí. Alenu Sedlákovou na e-mail , a to do 9:00 den předem. Pokud zákonný zástupce žákovi oběd neodhlásí, propadá.

Obědy pro nemocné žáky se vydávají v 1. den nemoci od 11:15 do 11:30 na obou budovách školy.
Obědy se vydávají pouze do čistých jídlonosičů a jsou určeny k přímé spotřebě.

Menu