O nás

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. je školou zřízenou pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ a SŠ, Praktické dvouleté.

Výuka a vzdělávání je realizována ve třech školních vzdělávacích programech pro ZŠ – Základní škola, Základní škola praktická, Základní škola speciální a v jednom školním vzdělávacím programu pro SŠ – Praktická škola dvouletá.

Ve školním roce 2023/2024  nebude Praktická škola dvouletá naplněna žáky. V ZŠ je otevřeno 8 tříd. Ve třídě působí 2-3 pedagogičtí pracovníci – speciální pedagog a asistent pedagoga. Ve třídách je vzděláváno max. 7 žáků různých ročníků, s různým druhem postižení (DMO, poruchy autistického spektra v různých úrovních, žáci s mentálním postižením od lehkých forem až po těžké).

Posláním naší školy je poskytovat vzdělávání a další služby směřující k rozvoji osobnosti žáků a k jejich zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. je Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní škola Fakulty Tělesné kultury UP v Olomouci.

Historie školy

Logo Základní školy a Střední školy CREDO, o.p.s.

Menu