Aktuality

Milí rodiče.

Od 1.6. 2020 bude naše  škola na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 25.5. 2020 opět otevřena v plném rozsahu pro všechny žáky CREDA, o.p.s. v čase od 7.30 - 12.15.

Stáhněte si prosím dokument "Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk.roku 2019/2020", které vydalo ministerstvo pro náš typ škol. Součástí dokumentu je Čestné prohlášení (str.8-9), které  při nástupu 1.6. předáte vyplněné třídní učitelce:

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

Potřebné informace o vzdělávání  žáků a pobytu ve škole Vám předají třídní učitelé Vašich žáků telefonicky nebo emailem.
V případě nejasností s ,,ošetřovným" se obraťte na ředitelku školy.

Těšíme se na Vás i Vaše děti :)

Ve škole se pořád něco děje, i když bohužel nemáme žáky v lavicích.

Do 1.budovy budete vstupovat po novém chodníku, který byl kompletně vyměněn a jeho okolí upraveno.

         

Ve třídách v přízemí 1. budovy a ve výtvarné dílně  byly vytvořeny ,,nové" stěny, které umožní dokonale využít prostor k výuce.

       

       

V patře 1. budovy začala rozsáhlá úprava nové cvičebny. Byl vytvořen prostor pro uložení nářadí, bylo odstraněno nefunkční obložení stěn spolu s tabulí a místnost čeká na kompletní výměnu podlahové krytiny firmou Gerflor s.r.o.

Prostor bude zprovozněn  1.9. 2020 jako nová multifunkční místnost pro výuku Tv, muzikoterpie, canisterapie a pohybových aktivit.

                      

Děkujeme mnohokrát za výbornou spolupráci s naší partnerskou firmou pana Ing. Jana Bartela, RABLET s.r.o., která pohotově plnila požadavky ředitelky školy a veškeré úpravy zrealizovala na výbornou.

Škola je pro rodiče žáků otevřena každý den v době od 8 do 15 hod.

V případě potřeby využijte kontakt na ředitelku školy, Mgr. Blanku Vackovou - 605 000 641.

  Historie aktualit