Ostrůvek

Žáci ze třetí budovy navštívili organizaci Ostrůvek, která si připravila zajímavé aktivity pro děti.

Tato organizace se představuje, jako moderní a inovativní zařízení s bohatou historií v oblasti péče o děti a jejich rodinné zázemí. Zajišťují sociální, sociálně-právní, speciálně-pedagogickou a ošetřovatelskou péči o uživatele a děti s důrazem na respektování jejich individuality a zajištění jejich optimálního a všestranného rozvoje.

Děkujeme za příjemné dopoledne.

https://www.centrumostruvek.cz

Menu