Poslední slovo zimy

Zima se pomalu loučí, ale stále ještě není astronomické jaro. Ve třídě č. III. se učí o zimě všemi smysly. Jak se obléci, jak vnímat zimu. Co vše nám přináší. Jak nám může být k užitku, ale i jak se musíme bránit před mrazem. K tomu třída využívá všechny prostředky a možnosti, které ji naše škola nabízí.

Menu