Přivítali jsme jaro

„Zimo, zimo, táhni pryč…“, to byla slova, kterými žáci II. a VII. třídy zaháněli toto roční období. Na školní zahradě si řekli, jaké je tradice vynášení Moreny, v průvodu pak Morenu utopili v kyblíku s vodou a za zvuků fujary a kytary přivítali jaro písničkami.

Menu